Rada i Zarząd Fundacji

 

Rada i Zarząd Fundacji:


Prezes Zarządu                                     - lek. med. Katarzyna Garus

Zastępca Prezesa Zarządu                  - lek. med. Wojciech Strojny

Zastępca Prezesa Zarządu                  - dr med. Szymon Skoczeń

Członek Zarządu                                  - prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz

Sekretarz                                               - mgr inż. Róża Kępińska

Skarbnik                                                - prof. dr hab. Maria Wojtyła-Świerzowska

Rzecznik Fundacji                                - mgr Monika Glondys

 

 

 

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje społecznie.

 

 

 


Wyciąg ze Statutu Fundacji:


Art. 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działalności Zarządu należy:
a) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji zgodnie z programem uchwalonym przez Radę,
b) opracowanie rocznych planów i programów realizacji celów Fundacji,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji określonym w Art. 5 i Art. 6,
d) sporządzanie rocznych, a w razie potrzeby okresowych sprawozdań z działalności Zarządu, o stanie majątkowym oraz przedkładanie ich Radzie,
e) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu i wykorzystaniu dochodów Fundacji na działalność statutową.

Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową.

Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.