Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się około 1200-1300 nowotworów u osób do 18-go roku życia. Wśród miliona dzieci do 15-go roku życia notuje się rocznie 110-130 nowych zachorowań. Nowotwory w wieku dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunkowo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie 70-80% wyleczeń), powodują łącznie nadal śmierć większej liczby dzieci, niż każda inna choroba. Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego roku życia nowotwory zajmują drugie miejsce po zatruciach, wypadkach i urazach. Z tego powodu stanowią istotny problem w medycynie wieku rozwojowego.

 

Dzięki postępom medycyny coraz więcej dzieci (obecnie ponad 75%) może być wyleczonych. Z każdym rokiem zwiększa się liczba pacjentów wyleczonych w dzieciństwie z nowotworu.
Również w naszym kraju żyje wiele osób wyleczonych w dzieciństwie z nowotworów, którzy kontynuują naukę, kończą studia, zdobywają zawód, pracują, zakładają rodziny, stanowią w pełni sprawnych obywateli.

 

Skuteczne leczenie choroby nowotworowej jest bardzo kosztowne. Koszt wyleczenia jednego dziecka z choroby nowotworowej zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu i wynosi od 50 000,- zł do 300 000,- zł. Otrzymywane środki z budżetu są niewystarczające, a w onkologii nie można stosować półśrodków.
Dzieci w trakcie leczenia rozciągającego się różnie długo:
    - uczą się trudnej roli dobrego pacjenta,
    - podejmują wyzwania stawiane im przez zagrażającą życiu chorobę,
    - bawią się i/lub kontynuują naukę,
    - są małymi bohaterami.

 

"Czasem aż trudno pojąć jak wiele można znieść i wyjść z tego, nie tylko bez szkody, ale jeszcze wzbogaconym duchowo, jeżeli próbuje się mimo wszystko wygrać".

 

To szczególnie wokół ciężko chorego dziecka powstaje mobilizacja pozytywnych uczuć, życzliwości i cierpliwości. Troska o losy dzieci z chorobą nowotworową stanowi o potrzebie dodatkowych starań.
To dlatego w 1986 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe", które z czasem przeobraziło się w Fundację Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe" (1992 r.), a potem w związku z staraniami o uzyskanie statutu organizacji pożytku publicznego w Fundację na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe" (2004 r. i nadal). W 2005 r. Fundacja otrzymała statut organizacji pożytku publicznego.

 

Dzięki ofiarności dobroczyńców zebrane fundusze przeznaczono m.in. na:
    - zakup leków,
    - zakup sprzętu medycznego,
    - pompy infuzyjne,
    - mikroskopy,
    - kardiomonitory,
    - pulsoksymetry,
    - dofinansowanie kolonii zdrowotnych dla dzieci i hotelu dla rodziców,
    - wyposażenie pracowni planowania Zakładu Radioterapii,
   - remont i modernizacje oraz sukcesywne wyposażenie Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

 

Dlatego też podejmowane są wszechstronne starania, aby zapewnić dostęp do najbardziej efektywnej terapii wszystkim dzieciom chorym na nowotwory, leczonym w krakowskiej Klinice.

 

Przeprowadzenie optymalnego sposobu leczenia nie byłoby możliwe bez wsparcia ludzi dobrego serca.