Fundacja Wyspy Szczęśliwe ma pod opieką kilkudziesięciu małych pacjentów oraz ich rodziców. Udzielamy wsparcia psychologicznego, organizacyjnego, ale przede wszystkim finansowego.

Poniżej znajdą Państwo informacje o najpilniejszych zbiórkach celowych (na leczenie konkretnego dziecka).