Wśród miliona dzieci do 15 roku życia notuje się rocznie 110-130 nowych zachorowań nowotwory. Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się około  1200  nowotworów  u  osób  do  18  roku  życia. Choroby   nowotworowe w wieku dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunkowo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie około 80% wyleczeń), powodują łącznie nadal śmierć większej liczby dzieci, niż każda inna choroba. Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego  roku  życia  nowotwory  zajmują  drugie  miejsce  po  zatruciach,  wypadkach i urazach. Z tego powodu stanowią istotny problem w medycynie wieku rozwojowego. Dzięki postępom medycyny coraz więcej dzieci może być wyleczonych. Z każdym rokiem zwiększa się liczba pacjentów wyleczonych w dzieciństwie z nowotworu. Również w naszym kraju żyje wiele osób wyleczonych w dzieciństwie z nowotworów, którzy kontynuują naukę, kończą studia, zdobywają zawód, pracują, zakładają rodziny, stanowią w pełni sprawnych obywateli. Skuteczne leczenie choroby nowotworowej jest bardzo kosztowne. Koszt wyleczenia jednego dziecka z choroby nowotworowej zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu i wynosi od 50000zł  do 1000   000zł.  Otrzymywane  środki  z  budżetu  są  niewystarczające, a w onkologii nie można stosować półśrodków.

Dzieci w trakcie leczenia rozciągającego się różnie długo:

  • uczą się trudnej roli dobrego pacjenta
  • podejmują wyzwania stawiane im przez zagrażającą życiu chorobę
  • bawią się i/lub kontynuują naukę
  • są małymi bohaterami.

"Czasem aż trudno pojąć jak wiele można znieść i wyjść z tego, nie tylko bez szkody, ale jeszcze wzbogaconym duchowo, jeżeli próbuje się mimo wszystko wygrać". To  szczególnie  wokół  ciężko  chorego dziecka powstaje  mobilizacja  pozytywnych  uczuć, życzliwości i cierpliwości. Troska o losy dzieci z chorobą nowotworową stanowi o potrzebie dodatkowych starań. To dlatego w 1986 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe", które z czasem przeobraziło się w Fundację Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe" (1992 r.), a potem w związku z staraniami o uzyskanie statutu  organizacji  pożytku  publicznego  w  Fundację  na  Rzecz  Dzieci  z  Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe" (2004 r. i nadal). W 2005 r. Fundacja otrzymała statut organizacji pożytku publicznego. Dlatego też podejmowane są wszechstronne starania, aby zapewnić  dostęp  do  najbardziej  efektywnej  terapii  wszystkim  dzieciom  chorym  na nowotwory, leczonym w krakowskiej Klinice. Dzięki ofiarności dobroczyńców zebrane fundusze przeznaczono m.in. na:

  • uzupełniający zakup leków
  • zakup  sprzętu  medycznego, w tym pomp     infuzyjnych,  kardiomonitorów pulsoksymetrów, niezbędnych  w  diagnozowaniu  (mikroskopy, cytometr przepływowy, dewar na ciekły azot, wirówka laboratoryjna, łaźnia wodna, zamrażarki, chłodziarki)
  • wyposażenie pracowni planowania Zakładu Radioterapii
  • dofinansowanie kolonii zdrowotnych dla dzieci i hotelu dla rodziców
  • remont  i  modernizacja oraz sukcesywne wyposażenie Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Przeprowadzenie optymalnego sposobu leczenia nie byłoby możliwe bez wsparcia ludzi dobrego serca. W przypadku pozytywnych decyzji w sprawie wsparcia finansowego naszych działań, uprzejmie prosimy  o przekazanie przeznaczonych środków finansowych na konto Fundacji  na  Rzecz  Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” - PKO BP IO Kraków nr 83 1020 28920000 5302 0150 8522