fws.jpg

Wśród miliona dzieci do 15 roku życia notuje się rocznie 110-130 nowych zachorowań nowotwory. Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się około  1200  nowotworów  u  osób  do  18  roku  życia. Choroby   nowotworowe w wieku dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunkowo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie około 80% wyleczeń), powodują łącznie nadal śmierć większej liczby dzieci, niż każda inna choroba. Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego  roku  życia  nowotwory  zajmują  drugie  miejsce  po  zatruciach,  wypadkach i urazach. Z tego powodu stanowią istotny problem w medycynie wieku rozwojowego. Dzięki postępom medycyny coraz więcej dzieci może być wyleczonych. Z każdym rokiem zwiększa się liczba pacjentów wyleczonych w dzieciństwie z nowotworu. Również w naszym kraju żyje wiele osób wyleczonych w dzieciństwie z nowotworów, którzy kontynuują naukę, kończą studia, zdobywają zawód, pracują, zakładają rodziny, stanowią w pełni sprawnych obywateli. Skuteczne leczenie choroby nowotworowej jest bardzo kosztowne. Koszt wyleczenia jednego dziecka z choroby nowotworowej zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu i wynosi od 50000zł  do 1000   000zł.  Otrzymywane  środki  z  budżetu  są  niewystarczające, a w onkologii nie można stosować półśrodków.

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do zapoznania się z treścią oświadczenia Zarządu Fundacji na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” w sprawie pokrywania kosztów immunoterapii przez Fundację.

 

Zarząd Fundacji

 

W dniu 13 października 2015 r. w Sali Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie odbył się Koncert Charytatywny Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową poprowadzony przez Lidię Jazgar, z udziałem Orkiestry Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Aleksandra Grefa.

Podczas koncertu przeprowadzono aukcję przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców oraz prac dzieci leczonych w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie. Dochód z aukcji wyniósł 12.419,- zł, natomiast ze sprzedaży biletów-cegiełek pozyskano 4.040,- zł. Łącznie zebrano kwotę 16.459,- zł.